Gelişim Psikolojisi

Çocuklarda Spor ve Fiziksel Gelişim

Spor, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimleri üzerinde önemli...

Bebeklikten Yetişkinliğe Uyku Düzeninin Evrimi

Uyku, hayatımızın her aşamasında önemli bir yer tutar. Bebeklikten...

Teknolojinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi: Dijital Dünya Çocukları Nasıl Şekillendiriyor?

Günümüzde teknoloji, çocukların yaşamında merkezi bir rol oynamaktadır. Akıllı...

Okul Öncesi Eğitimin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkisi

Okul öncesi eğitim, çocukların hayatındaki en kritik evrelerden biridir....

Kardeşler Arası İlişkiler ve Sosyal Gelişim: Birlikte Büyümenin Gücü

Kardeşler arasındaki ilişkiler, çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişiminde...

Psikolojik Testler

Beck Depresyon Envanteri: Tarihçesi, Yapısı ve Kullanım Alanları

Beck Depresyon Envanteri (BDI), depresyon belirtilerini değerlendirmek için kullanılan...

Stanford-Binet Zeka Ölçeği

Stanford-Binet Zeka Ölçeği, dünya genelinde zeka ölçümünde en yaygın...

Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği (WAIS)

Wechsler Yetişkinler için Zeka Ölçeği (WAIS), dünya genelinde yaygın...

Thematic Apperception Test (TAT): Hikayeler Aracılığıyla Kişilikleri Anlamak

Kişilik testleri, bireylerin derinlerinde yatan düşünce ve duygusal yapısını...

Rorschach Mürekkep Lekesi Testi: Psikolojinin Gizemli Aynası

Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, psikoloji dünyasının en ilginç ve...

Kitap & Film

“One Flew Over the Cuckoo’s Nest” (Guguk Kuşu)

"One Flew Over the Cuckoo’s Nest" (Guguk Kuşu), 1975...

“Inside Out” (Ters Yüz), 2015

"Inside Out" (Ters Yüz), 2015 yılında Pixar Animation Studios...

“Emotional Intelligence” (Duygusal Zeka), Daniel Goleman

"Emotional Intelligence" (Duygusal Zeka), Daniel Goleman tarafından yazılan ve...

The Interpretation of Dreams” (Rüyaların Yorumu)

Sigmund Freud tarafından yazılan ve psikoanalizin temel taşlarından biri...

“Good Will Hunting” (1997)

"Good Will Hunting" (1997), Matt Damon ve Ben Affleck...

Genel Psikoloji

Duygusal Bağışıklık Sistemimizi Güçlendirmek

Duygusal sağlık, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu...

Oyun Terapisi: Çocuklarda Duygusal İyileşmeyi Teşvik Etmek

Oyun terapisi, çocukların zihinsel sağlığını desteklemek ve duygusal sorunlarını...

Müzik ve Zihin: Melodilerin Ruhsal Durumlar Üzerindeki Etkisi

Müzik, insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır ve duygusal deneyimlerimizi...

Sosyal İzolasyonun Psikolojisi: Yalnızlıkla Başa Çıkmada Yeni Yaklaşımlar

Son birkaç yıl, pek çok insan için beklenmedik zorluklar...

İlişkilerde Ayna Etkisi: Partnerimizde Kendimizi Görmek

İlişkiler, bizi yansıtan aynalar gibidir; partnerimizde kendimizin görüntülerini, yönlerini...

Psikopatoloji

Bipolar Bozukluk: Duygudurum Dalgalanmalarını Anlamak

Bipolar bozukluk, genellikle "mani" ve "depresyon" dönemleri olarak tanımlanan,...

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Savaş Askerleri Sivil Hayata

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), özellikle savaş askerleri arasında...

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), bireylerin günlük yaşamlarını önemli ölçüde...

Depresyonun Çeşitli Yüzleri: Majör Depresif Bozukluktan Dysthymia’ya

Depresyon, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve birçok farklı...

Anksiyete Bozuklukları: Belirtiler, Nedenler ve Tedaviler

Anksiyete bozuklukları, günümüzde pek çok insanın yaşam kalitesini etkileyen...

Haberler

Bağımlılık Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar ve Terapiler

Bağımlılık, bireylerin hayatını derinden etkileyen karmaşık bir durumdur ve...

Ergenler Arasında Artan Sosyal Medya Kullanımının Psikolojik Etkileri

Sosyal medya, son on yılda ergenler arasında hızla yayılmıştır...

Yaşlanma ve Hafıza: Alzheimer Hastalığına Karşı Önleyici Yaklaşımlar

Yaşlanma süreciyle birlikte gelen en büyük zorluklardan biri, hafıza...

Aile İçi İletişim ve Çocukların Duygusal Gelişimi Üzerine Yeni Buluşlar

Aile, bireyin ilk sosyal çevresidir ve bu ortamda kurulan...

Zihinsel Sağlık Uygulamaları: Gerçekten İşe Yarıyorlar mı?

1. GirişGelişen dijital teknolojiler, günlük yaşantımızın hemen hemen her...

Kişisel Gelişim

Başarısızlıkla Başa Çıkma: Başarısızlıktan Ders Çıkarma

Başarısızlık, pek çok kişi için kaçınılmaz bir deneyimdir ve...

İletişim Becerileri: Etkili İletişim için İpuçları

İletişim becerileri, hem profesyonel hem de kişisel yaşamda başarının...

Stresle Başa Çıkma: Etkili Yöntemler ve Teknikler

Günümüzde stres, pek çok kişinin günlük hayatının bir parçası...

Olumlu Düşünce: Mutluluğun ve Başarının Anahtarı

Olumlu düşünce, hayatımızı dönüştürme gücüne sahiptir. Zorluklarla dolu bir...

Hedef Belirleme: Ulaşılabilir Hedefler Koyma Sanatı

Hedef belirleme, kişisel ve profesyonel başarının temel taşlarından biridir....

Linkler